logo

 

 

 

 

 


U današnje vrijeme sve više poslovnih procesa leži oslonjeno na IT opremu i direktno zavisi od dostupnosti i ispravnosti opreme. Održavanje opreme u radnom stanju je postao imperativ svih kompanija koje cijene svoje vrijeme i svoju produktivnost.

DIGIT upravo u tom segmentu može da pruži pomoć. Sa svojom visoko osposobljenom servisnom mrežom pružamo usluge održavanja opreme na cijeloj teritoriji RS i BiH.

Pružamo usluge :

Prihvatamo obavezu popravke opreme u zadatom vremenskom intervalu, kao i rad noću, vikendom i praznicima.

Održavamo sljedeće tipove opreme:

Na svoje radove dajemo garanciju. Zadovoljan korisnik je naša najveća briga.

 

nazad

odrzavanje

 

 

ODRŽAVANJE OPREME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

header

 

Copyright (c) 2010, DIGIT d.o.o.