DIGIT MOBILNE APLIKACIJE:
HOME | DIGIT LOYALTY | DIGIT BUSINESS | DIGIT MOBILE NARUČIVAČ | DIGIT QBI INFO

DIGIT Naručivač

Aplikacija namjenjena terenskim prodavačima, koji u na svom telefonu imaju mobilnu stanicu za prodaju. Podržava login više operatera, čime svaki operater ima svoje specifične kupce koje prati i snabdijeva.

Instalacija

Aplikaciju preuzimate sa našeg servera. Varijanta sa Google Play store dostupna na zahtjev.

Za rad aplikacije neophodno je da klijent posjeduje i koristi programsko rješenje Centris4 naše firme, jer se aplikacija naslanja na tu bazu podataka. U okviru te baze definišu se i operateri, te se vrši spoj operatera i kupaca.

Aplikacija kreira izlazne dokumente u PDF tako da se oni mogu slati kupcu emilom ili štampati na prenosnom štampaču odmah na terenu

Rad sa aplikacijom

Nakon logovanja, dobijate radni ekran aplikacije. Dosta funkcija zavisi od izabranog kupca, ali osnovni ekran sadrži opcije da odštampate univerzalni cjenovnik, da pregledate dostupne zalihe, kao i da vidite status zadnjih narudžbi koje je operater napravio.

Proširene komande

Kad je odabran kupac otvaraju se dodatne komande - pregled izdatih vlp računa prema kupcu, pregled prometa partnera po robama u zadnjem periodu, uvid u finansijske pokazatelje kupca i pregled izdatih predračuna kupcu

Svaki operater može biti vezan za svoje skladište, koje u biti može biti mobilno vozilo tako da se u svakom trenutku zna koliko robe ima operater uz sebe.

Podrška

Ukoliko imate problema sa aplikacijom možete se obratiti na sljedeće kontakte:
Digit Servisna služba telefon : 387.51.227.510
Digit Servisni email: servis@digit-rs.com