DIGIT MOBILNE APLIKACIJE:
HOME | DIGIT LOYALTY | DIGIT BUSINESS | DIGIT MOBILE NARUČIVAČ | DIGIT QBI INFO

DIGIT Business Aplikacija

Aplikacija za izdavanje virtualnih poslovnih kartica koje kupcima omogućavaju preuzimanje goriva i ostale robe sa odloženim plaćenjem, na objektu trgovca. Preduslov je da firma ima sklopljen ugovor sa odloženim plaćanjem i da je trgovac izdao kartice za plaćanje. Količina kartica se dogovara sa trgovcem, obično jedna kartica za jedno vozilo

Kartice ne moraju biti na vozilo, može se zahtjevati unos tablice svaki put, takođe kada je kartica na vozilo traži se ime vozača svaki put

Instalacija

Aplikaciju preuzimate sa Google Play Store ili Apple Store, tražite po nazivu vašeg trgovca, npr Nešković

Business aplikacija zahtjeva određene privilegije od operativnog sistema Android ili IOS i kroz pokretanje aplikacije ove privilegije se dodjeljuju aplikaciji.
Ako vaš OS ne dodjeli ove privilegije aplikaciji automatski, moguće je da aplikacija postane neupotrebljiva, jer joj OS ne dozvolja rad. Da bi riješili to pitanje , dakle samo ako ne možete pokrenuti aplikaciju, potrebno je odete u App Info opciju vašeg OS za Business applikaciju i ručno podesite dozvole (privilegije ili permisije). Na Androidu su to:
"Files and Media" i "Location" a možete dozvoliti i "Phone"

Na jednom telefonu možete imati više virtualnih kartica, zavisno kako vam odobri vaš flotni administrator

Registracija

Da bi ste dobili svoju virtualnu business karticu, potrebno je da se registrujete. U aplikaciji otvorite meni, pa Registracija. Na toj formi unesite vaš GSM broj mobitela, ime i prezime, šifru firme kako se vaša firma vodi kod trgovca i JIB broj vaše firme. Nakon unosa kliknite na taster REGISTRUJ. Molimo da unesete ispravan GSM broj u formatu 38765000000, dakle bez znaka plus, bez razmaka ili crtica ili zagrada.
Nakon registracije potrebno je da se obratite vašem flotnom adminu da odobri vaš telefon, kao i da vaš telefon poveže sa jednom ili više kartica.

Korištenje

Karticu prikazujete klikom na meni, pa komanda Kartica, ili klikom na sliku kartice na početnom ekranu. Otvara se nova forma i prikazuje QRKod kartice. Da bi ste platili račun QRKodom potrebno je prvo da preuzmete robu od trgovca i u POS softveru trgovca platite je Karticom, tip Digit Petrol Kartica. Nakon toga na svom telefonu prikazujete Qrkod karticu i zamolite trgovca da kroz kartični terminal provede poslovno plaćanje. Tada će trgovac skenirati ekran vašeg telefona, što će na kartičnom sistemu djelovati kao da je ubačena stvarna kartica. Dalje plaćanje ide standardnim tokom, dobijate slip o kupovini i potpisujete se u red potvrdne tabele o preuzimanju goriva/robe. U skladu sa vašim ugovorom sa trgovcem, vaše preuzimanje robe biće na zbirnom računu u dogovorenim terminima. Vodite računa da za preuzimanje goriva postoji zahtjev da kupac ima odobrena sredstva za kupovinu (Avans ili dozvoljen minus). Ako ovih sredstava nema, niti vaša kupovina neće biti moguća u smislu plaćanja karticom, nego ćete robu morati platiti na drugi način.

Preuzimanje robe je dozvoljeno samo ako vaša firma ima kod trgovca dovoljno sredstava za plaćanje (Avans ili dozvoljen minus). Takođe postoje ograničenja dnevne i mjesečne kupovine na neki iznos

Ostale funkcije

Aplikacija omogućava prikaz najbliže prodajne lokacije trgovca, tako da vas telefon može usmjerite prema prodajnom mjestu. Takođe za svako prodajno mjesto nudimo inofrmacije o lokaciji, radnom vremenu, kontakt telefonu, asortimanu vrsta goriva i asortimanu ostalih usluga na objektu (npr Kafić, Tehnički pregled, Plin, Servis, Punionica EV i sl.)
Omogućen je prikaz karte sa objedinjenim prikazom svih lokacija trgovca (Mapa).

Upravljanje karticama

Aplikacija omogućava flotnom adminu da sa liste prijavljenih telefona za firmu, vrši omogućenje/zabranu pojedinih telefona. Sljedeća funkcija je da odobren telefon spaji sa jednom ili više kartica. Osim toga, flotnom adminu, omogućen je pregled svih kartica firme, kao i izmjena podataka na kartici poput vozača, vozila, tablice, vrste vozila, dnevnog limita, mjesečnog limita..
Na kraju flotnom adminu je omogućena lista transakcija koja pokazuje zadnjih 30 preuzimanja goriva/robe, za sve kartice odjednom.

Podrška

Ukoliko imate problema sa aplikacijom možete se obratiti na sljedeće kontakte:
Digit Servisna služba telefon : 387.51.227.510
Digit Servisni email: servis@digit-rs.com