Centris4 - Centralni sifarnik roba
Rezime:
  • Centralni šifarnik roba "zauzima" mjesto za šifre da bi se izbjeglo da ista šifra znači različito u dijelovima sistema, i sve robne šifre u sistemu se PRVO otvaraju u Centralnom Šifarniku, a onda upisuju u željeno skladište/objekat
  • Iz Centralnog šifarnika roba se upisuje, po potrebi, u MLP, VLP ili DEKPND skladište, a u centralni šifarnik šifre se mogu po potrebi importovati iz Excel fajla ili Dekpnd Centralne baze
  • Centralni šifarnik može biti podskup multikompanijskog centralnog šifarnika
  • Centralni šifarnik je izvor podataka za WEB ŠIFARNIK za DEKPND objekte.
  • Šifru robe određujete manuelno koristeći brojeve i slova do 16 karaktera, ili iz unapred podešenog šifarskog opsega, kada dobijate sljedeću slobodnu INTEGER šifru
Copyright (c) 2010-2021, DIGIT d.o.o.