odrzavanje

DIGIT Centris je softverski paket za upravljanje knjigovodstvenim procesima u firmi. Baziran na FIREBIRD SQL bazi podataka omogućava lak u brz višekorisnički rad i u okruženjima sa preko 50 korisnika. Modularan dizajn omogućava lako baratanje brojnim funkcijama sistema, a ažuriranje se izvodi bezbolno i lako.

Veliki i mali korisnici profitiraju koristeći DIGIT CENTRIS jer sve svoje funkcije skoncentrišu na jedno mjesto gdje se korisnik lako snalazi.

DIGIT CENTRIS podržava fiskalne štampače i u maloprodaji i u veleprodaji i modele PARTNER i PROFESSIONAL.

CENTRIS je opremljen funkcijama automatskog knjiženja robnih transakcija, slanjem podataka u druge programe (poput PPO programa poreske uprave), uvozom e-izvoda od popularnih banaka, mogućnostima kreiranja PDV prijave.

Pogledajte neke bazične video snimke korištenja Centris4:

Osnovne Funkcije Sistema

Copyright (c) 2010-2017, DIGIT d.o.o.