Centris4 - Automatsko ucitavanje izvoda iz TXT fajla

Rezime:
  • Potrebno je da sa bankom dogovorite da vam izvode, osim u PDF šalje i u TXT obliku.
  • Potrebno je da imate Email klijent koji može da prevlači fajlove u Windowsu (prepručeno Thunderbird). Ako nemate ovakav email klijent potrebno je na desktopu kreirati folder unutar kojeg ćete snimate .TXT datoteke koje vam banka pošalje, pa onda prevlačenje izvodite iz Windows File Explorera na centris4 otvoren modul "Finansije->import e-izvoda" Snimljeni fajlovi bi trebalo da zadrže originalno ime jer se za neke banke u imenu krije broj izvoda, tip itd.
  • Kada imate TXT, u modulu import e-izvoda podesite spajanje tipa fajla sa tipom naloga (bankom) kao i konta za taj tip učitavanja
  • Stavke se prepoznaju po žiroračunu, onako kako banke taj žiroračun upišu u TXT fajl. Ako ŽR nije prepoznat sistem koristi konto 241950, koji onda ručno editujete na nalogu. Pri tome, kada taj red spojite sa komitentom (dakle odredite konto komitenta), sistem povezuje ŽR sa tim komitentom za sljedeće korištenje
Copyright (c) 2010-2021, DIGIT d.o.o.