Veleprodajna lager lista (šifarnik)

Rezime:
  • Predstavlja listu artikala prijavljenu za prodaju u određenom vlp skladištu (objektu)
  • Može da ima posebne oznake za istu robu tipa npr. precizniji naziv, drugačiju tarifu, konto prihoda za knjiženje i sl.
  • Prikazuje trenutno stanje zaliha, štampa lager listu, i izračunava zalihe i cijene na bilo koji dan u poslovnoj godini
  • Omogućava uvid u karticu robe, ima linkove na Normative robe GP, Rezervacije robe, Narudžbe i drugo
  • Video sadrži i informaciju o testu ispravnosti trgovačke knjige, ulasku u karticu robe i osnovne funkcije analize i ispravke knjiženja kartice robe
Copyright (c) 2010-2021, DIGIT d.o.o.