VLP kalkulčacije (domaće i uvozne) u Centris-u

Rezime:
  • Kreiranje VLP kalkulacija od domaćeg dobavljača
  • Kreiranje VLP kalkulacija od ino dobavljača - sa specifikacijom faktura koje se nalaze u ZUT-u
  • Pregled fin. naloga i KUF-a povezanog sa kalkulacijom
  • Napomena za MLP kalkulacije
  • Uvod u original dokumenta po kojem se pravi kalkulacija
Copyright (c) 2010-2021, DIGIT d.o.o.